Kopfbild
coming up | prihajajoče


Willkommen im Pavelhaus!

Der Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark ist die Vertretungsorganisation der im Bundesland Steiermark beheimateten Minderheit der steirischen Slowenen (Volkszählung von 2001 eine Anzahl von 2200 Menschen). Nach jahrzehntelanger politischer Arbeit sind diese nun im Minderheitenbeirat des Bundeskanzleramtes vertreten.

Eine Trendwende nach Jahrzehntelanger Nichtanerkennung wurde mit der Gründung des Artikel-VII-Kulturvereins für Steiermark / Društvo člen 7 za avstrijsko Štajersko im Jahr 1988 eingeleitet.

Pavelhaus

Der Verein verwies auf die »vergessene Minderheit«, kämpfte für deren im Staatsvertrag verankerten Rechte und musste anfangs gegen starke Ressentiments ankämpfen, denn die herrschende Politik leugnete die Existenz und sprach von einem „Irrtum“ im Staatsvertrag. Das vorherrschende Junktim zwischen der Frage der Minderheiten in Österreich und Slowenien behinderte den Anerkennungsprozess, der erst durch die politischen Veränderungen in Ex-Jugoslawien und der Selbständigkeit Sloweniens eingeläutet wurde.

1995 erwarb der Verein einen Bauernhof in Laafeld/slowenisch Potrna bei Bad Radkersburg, der mittels Wiener und Laibacher Hilfe restauriert und 1998 offiziell durch den damaligen Nationalratspräsidenten Heinz Fischer eröffnet wurde. Der Verein sieht das Kulturhaus einerseits als ein Begegnungszentrum zwischen Slowenien und Österreich, sowie als Kulturhaus für die ansässige mehr- und einsprachige Bevölkerung.

Namensgeber für das Kulturhaus war Avgust Pavel, im benachbarten Cankova geboren, und dessen Familie, die einige Jahre in diesem Haus gelebt hat. Pavel war dreisprachig - slowenisch, ungarisch und deutsch - aufgewachsen. Er hat in Budapest studiert, war später als Sprachwissenschaftler, Volkskundler, Dichter, Dozent an der Universität Szeged und Museumsleiter tätig.

Transkultruni Center

Sein Bestreben war es völkerverbindend zwischen Ungarn und Slowenen zu wirken. Sein gelebtes Prinzip einer multiplen Identität war Grund, ihn als Namensgeber für das Kulturhaus herzunehmen.

Dobrodošli v Pavlovi hiši!

Eingang Pavelhaus

Kulturno društvo člen 7 za avstrijsko Štajersko je zastopniška organizacija za manjšino štajerskih Slovencev, ki živijo v pokrajini Štajerski (popis prebivalstva leta 2001 - 2200 ljudi). Po večdesetletnem političnemu delu jih sedaj tudi zastopajo v svetu za manjšine v uradu zveznega predsednika vlade.

Po dolgoletnem nepriznavanju je leta 1988 obrat trenda sprožila ustanovitev Društva člen 7 za avstrijsko Štajersko. Društvo je vedno znova opozarjalo na »pozabljeno manjšino« ter se borilo za njene v državni pogodbi utemeljene pravice. Na začetku se je društvo moralo boriti tudi proti močnim resentimentom, ker je vladujoča politika zanikala njihov obstoj in govorila o »zmoti« v državni pogodbi. Prevladajoči junktim je med vprašanjem po manjšinah v Avstriji in Sloveniji oviral proces priznanja, ki je bil uveden šele s političnimi spremembami v bivši Jugoslaviji in z osamosvojitvijo Slovenije.

 

Haus vor der Renovierung

Pridobitev društva leta 1995 je bila kmečka hiša v Potrni pri Radgoni (Bad Radkersburg), ki je bila prenovljena s finančno pomočjo z Dunaja in Ljubljane. Leta 1998 je hišo otvoril tedanji predsednik državnega zbora dr. Heinz Fischer. Društvo si je kulturni dom zamislilo kot prostor, namenjen za interkulturna srečanja med Avstrijo in Slovenijo ter kot hišo kulture za na Štajerskem živečo več- in enojezično prebivalstvo.

 

Kulturni dom se imenuje po Avgustu Pavlu, ki je bil rojen v sosednji Cankovi ter njegovi družini, ki je nekaj let živela v tej hiši. Pavel je odrasel trojezično – govoril je slovensko, madžarsko in nemško. Študiral je v Budimpešti, pozneje je deloval kot jezikoslovec, etnograf, pesnik, docent na univerzi Szeged in kot predstojnik muzeja. Prizadeval si je za povezovanje med Madžarsko in Slovenijo. Njegovo življensko načelo multiple identitete je bil razlog, da je bila po njem poimenovana kulturna hiša.
© 2008-2016 Pavelhaus

kontakt | kontakt